Pris utan moms |  Pris med moms

Miljön

Vi har alla ansvar för vår jord och på Stickerland försöker vi dra vårt strå till den gemensamma stacken. Som företag försöker vi koncentrera oss om  bra produkter med lång hållbarhet. Vi satsar på återanvändning och självklart har vi återanvändningscontainer för papper och kartong. I 2018 har vi dessutom monterat solceller på hela vår fabriksbyggnad. I perioder med mycket sol täcker dessa stort sett hela vår elförbrukning.   Det motsvarar en produktion på 25 kWh när solen står som högst – eller med andra ord, lika mycket ström som 5 normala hushåll förbrukar. Vi har med detta kraftigt reducerat den del av vår elförbrukning som tidigare baserats på t ex kolkraft.

På Stickerland vill vi helst inte  kalla en produkt mera miljövänlig än andra, eftersom det är riktigt många aspekter som spelar in här. Det är inte är någon enkel matematik. Papper är i grunden en naturprodukt men tillverkas av trä, vilket innebär att man måste fälla skog för framställningen. Hållbarheten är dessutom riktigt kort, jämfört med andra material. Olika råvaror kan resa klotet runt flera gånger innan de slutar som de produkter du köper. Vi gör vad vi kan för att de produkter du köper av oss, har haft så kort resa som möjligt.

Vi går in för en världstäckande CO2 beskattning, som förespråkas av några av världens ledande ekonomer. Via priset på de olika produkterna, skulle en sådan CO2 beskattning tydligt visa hur stort avtryck dessa produkter haft på klimatet. Samtidigt skulle de mest miljövänliga produkterna, bli de billigaste produkterna för konsumenten. 

Vi anser att kvalitet är att föredra

Så länge det är en djungel att genomskåda vilken inverkan olika produkter haft på klimatet, rekommenderar vi att man tittar på varans kvalitet. En produkt som på kort sikt är bättre för miljön kan visa sig vara den sämsta, om du tänker på hur bra kvalitet och därmed tidsmässig användbarhet, den produkten har.

På Stickerland rekommenderar vi alltid kvalitet - I det långa loppet lämnar det helt enkelt ett mindre klimatfotspår

Läs mera om CO2 avgift här https://www.carbontax.org/

Vi använder begagnade lådor

Vi använder så mycket av kartongen vi kan, flera gånger. Vi använder dubbel- eller t.o.m. trelagers kartonglådor för tunga leveranser. Vi måste se till att era beställningar kommer oskadda fram. Men den typen av kartonglådor är riktigt energikrävande att tillverka. Genom att använda dessa stadiga kartonglådor en gång till kan vi spara klotet från en massa onödig slöseri med resurser.

Ditt besök på vår hemsida är CO2-neutralt.

All den el som våra servers och din dator använder under den tid du handlar, är  CO2-neutralt. Det görs helt enkelt genom att köpa andelar i projekt som är CO2-reducerande och som stödjer förnybara energikällor. Titta efter "CO2-neutral webbsida" loggan för att vara säker på att din tid på nätet har subtraherats i den stora klimatekvationen 

CO2 neutralt - loggan. En visuellt förklaring på vår milhövvänliga hemsida

Vårt  elbolag heter "Vindstød". Det är ett el-bolag som levererar el producerat av danska vindkraftverk. Det är mao. sol och vind som driver vårt företag.